Ψηφιακά  συστήματα,  ultra  thin  μικρόφωνα  με φωτεινό δακτύλιο,  αυτόματα ή ελεγχόμενα μέσω Η/Υ.  Μικρόφωνα  προεδρείου,  αναλογίου,  σταθερά ερωτήσεων, ασύρματα χειρός – πέτου – κεφαλής, για ομιλία, για τραγούδι, για όργανα.

Κονσόλες,  μίκτες,  ενισχυτές,  ηχεία,  ηχοστήλες, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων, τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χώρου, την χρήση (ομιλία, video, μουσική).