Η ΕΤΑIΡΙΑ

Προσφέρουμε αξιόπιστο
υψηλής ποιότητας εξοπλισμό
προς ενοικίαση στους πελάτες μας.
Η ANDREADIS AUDIOVISUAL  είναι ενεργό μέλος του BRÄHLER ICS NETWORK με κύριο στόχο  την παροχή καλύτερων οπτικοακουστικών υπηρεσιών με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και με πολύ καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Η εταιρεία μας είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες  Ενοικιάσεων
Οπτικοακουστικών και Μεταφραστικών συστημάτων στην Ελλάδα, και προσφέρει επί 25 χρόνια, εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, που πραγματοποιούνται σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

ANDREADIS AUDIOVISUAL
Μοισιόδακος 11
11524 Αθήνα

Τηλ. 210 6930535

Φαξ 210 6930561

Προσφέρουμε εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, που πραγματοποιούνται σε όλη την Ελληνική επικράτεια.